CO2-prestatieladder, onderwerp met veel aandacht

Veel opdrachtgevers verlangen van hun leveranciers dat zij de CO2-prestatieladder betreden. Kort gezegd het hebben of behalen van een certificaat.

De achterliggende gedachte is natuurlijk het doel om CO2 reductie te kunnen realiseren. De ambitie om een wezenlijke bijdrage aan het verbeteringen voor het milieu liggen hieraan ten grondslag.

De CO2-prestatieladder is niet voor iedereen van toepassing, vooraf dient bepaalt te worden of het wel relevant is om deze inspanning te gaan leveren. Op basis van juiste informatie moet u hierin een goede keuze kunnen maken.

De voordelen van de CO2-prestatieladder

Inmiddels meer dan 50 opdrachtgevers stellen eisen aan hun toeleveranciers met betrekking tot het hebben van het certificaat CO2-prestatieladder. In de opdracht vergunning wordt vaak een gewogen gunning meegenomen als financieel voordeel voor diegene die het certificaat kunnen overleggen.

Dus ingeval u te maken heeft met opdrachtgevers welke de eis neerleggen tot het hebben van een CO2-prestatieladder certificaat, dan heeft u geen keuze. En het worden steeds meer opdrachtgevers welke deze eis stellen.

Begrijpelijke kritiek hierop is dat in competitie, meerderen een CO2-prestatieladder certificaat hebben en er dus geen gunningsvoordeel meer is, dus ‘rijk rekenen’ niet opgaat. Maar dan is er in ieder geval ook geen achterstand.

Initiatieven?

De CO2-prestatieladder eist van u dat u initiatief toont. U dient deel te nemen aan een initiatieven als u niveau 3 betreedt.

Buro Cleijsen heeft diverse initiatieven ontwikkeld waaraan u kunt deelnemen. In een kleine setting van maximaal 8 deelnemers worden onderwerpen aangesneden, uitgewerkt om:

  • een trede hoger te komen op de CO2-prestatieladder;
  • ervaringen uit te wisselen, ter verbetering van uw handboek / managementsysteem;
  • ideeen om CO2 reductie te kunnen realiseren;

Meer weten over deelname aan een initiatief? info@burocleijsen.nl of bel Edith: 06-43 97 50 25

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Momenteel is Handboek 3.0 van toepassing. De hoofdstukken uit dit boek zijn de onderwerpen op basis waarvan bedrijven momenteel beoordeeld gaan worden. Uiteraard is de goedkeuring van de auditor het eindoordeel of u het certificaat behaald.

Hoe kan ik Buro Cleijsen ons hierbij helpen?

Wanneer Edith Cleijsen of Ad Cleijsen van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om dit managementsysteem in te richten en certificering te behalen, doorlopen we samen met u met een aantal stappen:

  • Hoe zt uw organisatie in elkaar? Wat zijn de wensen en doelstellingen en wat zijn mogelijke verbeterkansen? Welke trede wenst u om als doel voor het CO2-prestatieladder certificaat te gaan behalen?
  • Projectuitvoering vastleggen, controleren en borgen.
  • Een doelmatig, praktisch, intern controleerbaar en beheersbaar handboek. Getoetst en positief bevonden door een onafhankelijke Certificerende Instelling.
  • Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van de wens van de organisatie beschikbaar zijn als vraagbak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.

Benieuwd of Edith of Ad u verder kunnen helpen met het behalen van uw trede op de CO2-prestatieladder? Vul geheel vrijblijvend het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht