HACCP: eisen aan een organisatie in de voedselketen

Het HACCP certificaat / certificering kent zijn oorsprong uit de bemande ruimtevaart. Men was indertijd van mening dat voorkomen moest worden dat ruimtevaarders ziek zouden kunnen worden van onveilig voedsel. Vandaar dat men de zogenaamde HACCP standaard ten behoeve van het waarborgen van de voedselveiligheid. We spreken dan ook over een: “voedselveiligheid managementsysteem”.

Deze norm is een belangrijk hulpmiddel om op systematische wijze de kans op risico’s op het gebied van voedselveiligheid te identificeren, deze risico’s in te schatten en deze vervolgens beheersbaar te maken. Het vervolgens, efficient traceren van onveilige voedingsmiddelen is hierbij cruciaal.

Wereldwijd geaccepteerde certificering

Met deze standaard wordt de noodzakelijke borging van voedselveiligheid verankerd binnen een organisatie. Uw bedrijf vormt immers ook een schakel in de voedselketen, waarbij onder andere de traceerbaarheid een voorwaarde is. De HACCP norm is in Nederland een algemeen geaccepteerde norm.

Werkt u met voedingsmiddelen of komt u product in aanraking met voedingsmiddelen en doet u bovendien zaken met buitenlandse organisaties? Dan doet u er verstandig aan om eens na te denken over een traject volgens de ISO 22000 certificering of het FSSC 22000 certificaat. Internationale wet- en regelgeving stellen namelijk steeds meer eisen op het gebied van voedselveiligheid. Buro Cleijsen helpt u op een praktische manier, bij het behalen van dit certificaat, maar bovenal het beheersbaar maken van risico’s.

Wanneer heb ik een HACCP certificaat nodig?

In geval u levensmiddelen produceert, opslaat, verhandeld, transporteert of anderszins te maken heeft met voeding dan bent u verplicht om een aantal zaken goed te regelen.

Het HACCP certificaat helpt u bij deze noodzakelijke borging. Daarnaast toont u ook naar uw klanten en leveranciers dat u uw zaakjes op orde heeft.

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Voor het behalen van een voedselveiligheidsmanagement certificaat volgens HACCP dient u de volgende onderwerpen in uw organisatie ingebed te hebben:

  • Er dient een inzichtelijke werkwijze te zijn;
  • de risico’s betreffende voedselveiligheid dienen in kaart gebracht te zijn;
  • een Basis Voorwaarden Programma is ingevuld;
  • er is invulling gegeven aan de HACCP principes

Hoe kan ik mijn bedrijf HACCP certificeren?

Wanneer Jon Straatman of Ad Cleijsen van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om deze methodiek in te richten en certificering te behalen, doorlopen wij samen met u een hen gezamenlijk een aantal stappen:

  • Hoe zit uw organisatie in elkaar? Wat zijn de wensen en doelstellingen en wat zijn mogelijke verbeterkansen? Welke normen, wet- en regelgeving zijn van toepassing?
  • Leerproces, Projectuitvoering vastleggen, controleren en borgen / training bij medewerkers.
  • Een doelmatig, praktisch, intern controleerbaar en beheersbaar voedselveiligheismanagementsysteem. Getoetst en positief bevonden door een onafhankelijke Certificerende Instelling.
  • Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van uw wensen beschikbaar zijn als vraagbaak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.

Benieuwd of Jon of Ad u verder kunnen helpen met het behalen van een HACCP certificaat? Vul geheel vrijblijvend het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht