ISO 22000 / FSSC 22000 : eisen aan een organisatie in de voedselketen

Het ISO 22000 certificaat / certificering of het FSSC 22000 certifikaat zijn beiden gebaseerd op de zogenaamde ISO 9001:2000 standaard. Net als bij de ISO 9001 standaard waar het om kwaliteitsborging gaat, ligt bij een ISO 22000 certificaat de nadruk op het waarborgen van de voedselveiligheid. We spreken dan ook over een voedselveiligheid managementsysteem.

FSSC 22000 kent aanvullend op de ISO 22000 norm nog de eis van een Basis Voorwaarden Programma wat doorlopen dient te worden.

Deze norm is een belangrijk hulpmiddel om op systematische wijze de mogelijke de kans op mogelijke risico’s op het gebied van voedselveiligheid te identificeren. Deze risico’s in te schatten en deze vervolgens beheersbaar te maken. Het vervolgens, efficient traceren van onveilige voedingsmiddelen of situaties is hierbij cruciaal.

Wereldwijd geaccepteerde certificering

Met deze standaard wordt de noodzakelijke voedselveiligheid verankerd binnen een organisatie. Uw bedrijf vormt immers ook een schakel in de voedselketen, waarbij onder andere de traceerbaarheid een voorwaarde is. De ISO 22000 / FSSC 22000 standaard zijn bovendien wereldwijd geaccepteerde normen.

Werkt u met voedingsmiddelen of komt u product in aanraking met voedingsmiddelen en doet u bovendien zaken met buitenlandse organisaties? Dan doet u er verstandig aan om eens na te denken over een traject als ISO 22000 certificering of het FSSC 22000 certificaat. Internationale wet- en regelgeving stellen namelijk steeds meer eisen op het gebied van voedselveiligheid. Buro Cleijsen helpt u op een praktische manier, bij het behalen van dit certificaat, maar bovenal het beheersbaar maken van risico’s.

Wanneer heb ik een ISO 22000 certificaat of FSSC 22000 certificaat nodig?

Heeft uw organisatie raakvlakken met levensmiddelen. Wanneer u in Europa in aanraking komt met levensmiddelen, bent u verplicht om een aantal zaken goed te regelen.

Maar ook als u levensmiddelen of grondstoffen transporteert, of verpakking voor voeding produceert dient u te voldoen aan de ingewikkelde wet- en regelgeving (Compliance en Good Manufacturing Practice).

Een ISO 22000 certificaat of FSSC 22000 certificaat helpt u bij de noodzakelijke borging.

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Voor het behalen van een voedselveiligheidsmanagement certificaat volgens ISO 22000 of FSSC 22000 dient u de volgende onderwerpen in uw organisatie ingebed te hebben:

  • Er dient systeemmanagement plaats te vinden;
  • de risico’s betreffende voedselveiligheid dienen in kaart gebracht te zijn;
  • een basis voorwaarden programma is ingevuld;
  • er is invulling gegeven aan de HACCP principes.

Hoe kan ik mijn bedrijf ISO 22000 of FSSC 22000 certificeren?

Wanneer Jon Straatman of Ad Cleijsen van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om dit managementsysteem in te richten en certificering te behalen, doorlopen wij samen u een aantal stappen:

  • Hoe zit uw organisatie in elkaar? Wat zijn de wensen en doelstellingen en wat zijn mogelijke verbeterkansen? Welke normen, wet- en regelgeving zijn van toepassing?
  • Leerproces, Projectuitvoering vastleggen, controleren en borgen / training bij medewerkers.
  • Een doelmatig, praktisch, intern controleerbaar en beheersbaar voedselveiligheismanagementsysteem. Getoetst en positief bevonden door een onafhankelijke Certificerende Instelling.
  • Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van uw wensen beschikbaar zijn als vraagbaak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.

Benieuwd of Jon of Ad u verder kunnen helpen met het behalen van een ISO 22000 certificaat of FSSC certificaat? Vul geheel vrijblijvend het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht