ISO 9001 certificering

U bent aan het nadenken over certificering volgens de ISO 9001 norm. De ISO 9001 is een internationale standaard, welke eisen stelt aan een organisatie ten aanzien van kwaliteit. Door de eisen te standaardiseren is een norm ontstaan waarbij bedrijven hun processen op een dermate wijze ingericht hebben om op een beheerste wijze de relevante processen van de organisatie beheerst uit te voeren. Van inkoop, productie tot verkoop en service.

De ISO 9001 norm is op een dermate ingericht dat de structuur overeenkomt met die van ISO 14001 en OHSAS 18001. Daarmee is het samenvoegen van verschillende standaarden in een handboek reeel maar ook praktisch. Uit te voeren audits kunnen gecombineerd uitgevoerd worden wat uiteraard meerwaarde geeft voor de effectiviteit en efficientie.

Compliance / risicomanagemant

Met herziene norm ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn eisen aangepast naar de laatste standen van ontwikkelingen. Meer dan voorheen dienen risico’s voor bedrijfsvoering uitgewerkt te worden.

Risicomanagement op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo of voedselveiligheid moeten er aan bijdragen dat de risico’s niet enkel in beeld gebracht zijn, maar ook dat de processen waar de risico’s zich bevinden beheersbaar gemaakt worden.

Deze risicobenadering gaat er vanuit dat u als gezond en goed bedrijf weet wat uw relevante risico’s zijn, danwel deze boven water krijgt. Ook dat u ten aanzien van de interne en externe factoren laat meewegen in uw risico analyse.

Het heeft altijd aandacht gehad, het voldoen aan wet- en regelgeving, maar meer dan voorheen zal dit aandachtspunt meegewogen gaan worden in de beoordeling door de auditoren.

Hierbij dient vooral aandacht gegeven te gaan worden aan de verbintenis van de strategische doelstellingen (beleid) en de uitvoering van de organisatie. Dus doelen stellen is mooi, maar uw bedrijf dient zich daadwerkelijk in te spannen deze doelstellingen te realiseren.

HLS – High Level StructureInitiatieven?

Naast risicomanagement wordt ook een HLS (High Level Structure) geintroduceerd. Wat brengt ISO 9001 op voor de organisatie, doet het wat het moet doen. HLS verwijst hiervoor naar de ISO 31000 (richtlijn voor risico identificatie en evaluatie).

Stakeholders (belanghebbende) zijn gedefinieerd als relevant voor de organisatie en dus het managementsysteem. Welke eisen en behoefte hebben uw stakeholders, maar wie zijn dan ook uw belanghebbenden. Hierin gaat de nieuwe ISO 9001:2015 beduidend verder in dan de term ‘klanttevredenheid’. De ISO 26000 of AA1000SES geeft uitleg. Wilt u leren hoe deze richtlijnen te vertalen naar de praktijk, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Tevens is de opzet van een HLS structuur om de opbouw van de verschillende normen (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS) in samenhang te krijgen.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht