Iedereen denkt na om de beste kwaliteit aan zijn of haar klant te kunnen geven. In deze kan er nagedacht worden over certificing.

Maar kwaliteit is meer dan een norm behalen. Ook voldoen aan wet- en regelgeving, risicomanagement zijn onderdelen om te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten. Uw processen dienen op een dermate wijze ingericht te zijn, opdat u ‘compliant’ bent. De term compliance management, houdt niet meer, maar zeker ook niet minder in dan dat u weet dat de werkzaamheden welke u verricht voldoen aan de richtlijnen welke uw stakeholders u stellen.

De ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015 kunnen hierbij hulpmiddelen zijn.

Compliance / risicomanagement

De herziene normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn aangepast naar de laatste standen van ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Meer nog dan voorheen dienen risico’s voor bedrijfsvoering uitgewerkt te worden.

Risicomanagement op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo of voedselveiligheid moeten er aan bijdragen dat de risico’s niet enkel in kaart zijn gebracht, maar ook dat de processen waar de risico’s zich bevinden beheersbaar gemaakt worden.

Deze risicobenadering gaat er vanuit dat u als gezond en goed opererend bedrijf weet wat uw relevante risico’s zijn, danwel deze boven water krijgt. Dat u naast de interne ook de externe factoren laat meewegen in uw risico management.

Het heeft altijd al aandacht gehad, het voldoen aan wet- en regelgeving, maar meer dan voorheen zal dit aandachtspunt meegewogen gaan worden in de beoordeling door de auditoren.

Hierbij dient vooral aandacht gegeven te worden aan de verbintenis van de strategische doelstellingen (beleid) en de uitvoering van de organisatie. Dus doelen stellen is mooi, maar uw bedrijf dient zich daadwerkelijk in te spannen deze doelstellingen te realiseren.

Vandaag realiseren wat morgen vereist is.

Sinds 1994 werkt Buro Cleijsen met klanten in Food en Non-Food sectoren aan kwaliteitsverbetering. Het begrijpen van onze klanten, weten wat er speelt staat hoog in ons vaandel. We kruipen in de huid van de organisatie, analyseren het bedrijf van de opdrachtgever en kijken daarnaast welke doelstellingen er gerealiseerd dienen te worden. Hierna volgt een plan van aanpak om op maat de oplossingen voor de toekomst uit te kunnen werken.

Met het inzetten van managementsystemen zoals o.a. ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000, zetten we de hulpmiddelen in kaart en stellen de klant in staat om voortgang te realiseren.

Wij kunnen ingezet worden op gebieden zoals:

  • Kostenreductie
  • Proces-optimalisatie
  • Klanttevredenheid
  • Winst-verbetering

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht