De MVO prestieladder certificeren

De MVO prestatieladder heeft ten doel om een managementsysteem te certificeren wat opgezet is volgens de waarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Gebaseerd op de ISO 26000 (deze norm is niet te certificeren) worden de elementen van sustainability, stakholdermanagement, de indicatoren en bijbehorende rapportages volgens de internationale richtlijnen toegepast.

De MVO prestatieladder is ingericht op een wijze, dat deze internationaal toepasbaar is geschikt voor certificatie, een wens van vele organisaties.

De norm zelf is een hulpmiddel om op systematische wijze de mogelijke kansen waar het betreffende de voedselveiligheid mis zou kunnen gaan te identificeren, de risico’s in te schatten en deze risico’s vervolgens beheersbaar te maken.

Internationaal gekend

Op basis van het idee van People, Planet en Profit zijn deze aspecten verwoord en internationaal geaccepteerd in het managementsysteem volgens de MVO prestatieladder. Hierdoor is de erkenning en herkenning aanwezig en geeft de MVO prestatieladder antwoord op die organisaties welke hier op gestructureerde wijze invulling aan wensen te geven.

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Het MVO certificaat is als bewijsmiddel bruikbaar om aan te tonen dat uw bedrijf op gestructureerde wijze aandacht heeft voor de MVO principes. Klant wensen / eisen van stakeholders en verwachtingen worden met de werkwijze volgens de MVO prestatieladder op resultaat gemanaged.

Overheid zal als stakeholder eisen stellen, zoals gesteld in ‘Criteria duurzaam inkopen’ Deze criteria zijn een onderdeel voor certificatie volgens de MVO prestatieladder.

Hoe kan ik mijn bedrijf op de MVO prestatieladder krijgen en op welk niveau staan?

Wanneer de partners van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om u op de ladder geplaatst te gaan zetten en certificering te behalen, doorloopt u met een hen gezamenlijk een aantal stappen:

  • Waar staan we?
  • Vervolgens, wat is uw ambitie, wat zijn de mogelijkheden en hoe wordt MVO ingevuld, wilt u dit verder gaan invullen.
  • Daarnaast wordt bepaald hoe we de ladder gaan betreden. Wat is slim en waarom?
  • Een doelmatig, praktisch, intern controleerbaar en beheersbaar systeem. Getoetst en positief bevonden door een onafhankelijke Certificerende Instelling.
  • Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van de wens van de organisatie beschikbaar zijn als vraagbak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.

Benieuwd of Ad (of een van de partners) u verder kunnen helpen met het plaatsen van uw organisatie op een van de 5 treden op de MVO prestatieladder en het behalen het MVO prestatieladder certificaat? Vul geheel vrijblijvend het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht