Wie ben ik?

Mijn naam is Jon Straatman, sinds 2013 franchisenemer bij Buro Cleijsen.

Op basis van meer dan 20 jaar allround managementervaring op operationeel en commercieel gebied, vervul ik met erg veel plezier de rol van “no nonsense sparringpartner” voor én met de zelfstandig ondernemer en/of directie.

De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het begeleiden naar Certificatie en het vervolgens realiseren van meer rendement en risicobeheersing door effectief gebruik te maken van het gerealiseerde managementsysteem. Dit leidt ondermeer tot meer grip op de toekomstige en wenselijke ontwikkeling van het bedrijf.

 

Wat doe ik ? Waar ligt mijn specialisme?

Ik richt mij, met een focus op (voedsel)veiligheid, arbo en milieu, zowel op het voldoen aan compliance als op procesoptimalisatie. Dit vanwege het feit dat zowel wet- en regelgeving, risicobeheersing als kostenbesparing, winstoptimalisatie nu eenmaal een aantal van de belangrijkste uitgangspunten van het ondernemen zijn.

Na een bondige analyse (Quick Scan) van de (kern)bedrijfsprocessen leg ik de nadruk op juist die specifieke items waar concrete verbeteringen en risicobeheersing op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

In overleg en in samenwerking met directie én werknemers wordt vervolgens toegewerkt naar een verdere optimalisatie van de werkprocessen. Het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een belangrijk, maar vooral praktisch hulpmiddel.

 

Waarom doe ik het?

Het is voor mij telkens weer een enorme uitdaging en plezier om samen met u complexe (bedrijfs)processen tastbaar te vereenvoudigen, te voldoen aan vaak complexe wet- en regelgeving en de belangrijkste bedrijfsrisico’s onder controle te hebben.

Kortom, gezamenlijk toewerken naar het, voor de klant, uiteindelijk meest haalbare resultaat!

Mijn kwaliteiten liggen vooral op het gebied van het optimaliseren van de interne en externe organisatie, het implementeren van kwaliteits- managementsystemen en het beheersen van risico’s. Ruim 20 jaar succesvol en allround managementervaring op operationeel en commercieel gebied:

  • Werkend op het snijvlak tussen operatie, commercie en risk
  • Vertaalt commerciele en strategische wensen naar uitvoerende werkprocessen
  • Succesvol doorvoeren van complexe verandering-, cultuur- en verbetertrajecten
  • Peoplemanager: motiveren en coachen van medewerkers op alle niveaus
  • No nonsens mentaliteit, bruggenbouwer
  • Affiniteit, kennis en ervaring met automatiseringsvraagstukken en projecten