VCA* & ** / OHSAS : veiligheid op het werk en aandacht voor de arbo-eisen

De VCA * & ** norm en OHSAS norm onderscheiden zich. Daar waar de VCA een meer checklist achtige norm is (Veiligheid Checklist Aannemers) is de OHSAS norm een managementsysteem gebaseerd op de zogenaamde ISO 9001:2000 standaard.

Hierbij gaat het bij beiden wel om aandacht voor de arbeidsomstandigheden.

Alhoewel deze normen beiden dezelfde intienties hebben en doelen nastreven zijn er wezenlijke verschillen.

De VCA norm (de in Nederland meest bekende) kenmerkt zich door het sterke gebruik in de bouw gerelateerde branche. Hierbij de mogelijkheid van 1 ster (*) en 2 sterren (**) als certificaat te behalen. In geval een organisatie als onderaannemer optreedt en niet meer dan (ong.) 35 medewerkers heeft is VCA* certificaat mogelijk. Als hoofdaannemer en boven de genoemde medewerkers wordt over het algemeen VCA** certificaat van toepassing.

OHSAS daarentegen is een managementsysteem met de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de medewerkers als aandachtspunt. De verschillen zitten in benadering van de uitwerking van een checklist en een managementsysteem handboek. (in grote lijn)

Uiteraard zijn er veel overeenkomsten, gezien omdat welzijn natuurlijk ook een veilige werkplek inhoudt.

Deze normen zijn een belangrijk hulpmiddel om op systematische wijze de kans op mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid op de werkplek te identificeren. Vervolgens maatregelen te nemen om veilig en prettig werken te bevorderen.

VCA – een zeer geaccepteerd certificaat, OHSAS – minder bekend

Het VCA certificaat is een zeer bekend en erkend certificaat. Niet alleen om het certificaat maar ook vanwege het feit dat alle medewerkers werkzaam bij of voor een VCA gecertificeerd bedrijf (willen) werken een persoonscertifcatie dienen te hebben – basisveiligheid VCA of veiligheid voor leidinggevenden.

Het OHSAS certificaat is minder bekend in Nederland, maar is daarom niet minder waardevol. Met name voor niet bouw gerelateerde organisaties sluit dit als managementsysteem goed aan op ISO 9001 en/of ISO 14001.

Wanneer heb ik een VCA* of ** certificaat of OHSAS certificaat nodig?

VCA of OHSAS wordt gevraagd bij aanbestedingen. Daarnaast vragen ook hoofdaannemers aan de onderaannemer om het certificaat om de keten van bedrijven gesloten te houden en zichzelf en opdrachtgever ervan te kunnen overtuigen dat veilig werken een aandachtspunt van u is.

Veiligheid op de werkplek / veiligheid op de werkplaats?

Veiligheid op de werkplek en veiligheid op de werkplaats wordt getoetst, middels werkplekinspecties, looprondes, wordt u en uw medewerkers op praktische wijze bewust gemaakt om veilig werken niet als een inspanning te zien, maar als een ‘way of life’.

Veiligheid op de werkplek is de meest praktische invulling van VCA en OHSAS. Naast het voorkomen van ongelukken heeft dit ook een belangrijk positief effect op het welzijn van uw collega’s en medewerkers.

Hoe kan ik mijn bedrijf VCA* & ** of OHSAS certificeren?

Wanneer Edith Cleijsen (MVK) of Ad Cleijsen van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om dit in te richten en certificering te behalen, doorlopen wij samen u een aantal stappen:

  • Hoe zit uw organisatie in elkaar? Wat zijn de wensen en doelstellingen en wat zijn mogelijke verbeterkansen? Welke normen, wet- en regelgeving zijn van toepassing?
  • Is de huidige Risico Inventarisatie en Evaluatie nog actueel en geschikt voor certificering
  • Uitwerken handboek, methodiek TRA, controleren en borgen / training bij medewerkers.
  • Een doelmatig, praktisch, intern controleerbaar en beheersbaar handboek. Getoetst en positief bevonden door een onafhankelijke Certificerende Instelling.
  • Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van uw wensen beschikbaar zijn als vraagbaak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.

Daarnaast is Edith Cleijsen Middelbaar Veiligheidskundige en dus direct ook formeel verbonden aan uw bedrijf om als veiligheidskundige te kunnen optreden.

Benieuwd of Edith of Ad u verder kunnen helpen met het behalen van een VCA* & **, of OHSAS certificaat? Vul geheel vrijblijvend het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht