Voedselveiligheid in uw organisatie

Als u actief bent met het verwerken van levensmiddelen dient u de voedselveiligheid te waarborgen. Kort gezegd : het hoeft niet lekker te zijn, maar u mag er niet ziek van worden.

Er is veel te doen met betrekking tot veilig voedsel. Diverse schandalen halen de pers en of recall’s vinden met regelmaat plaats, wat u tevens verneemt via de berichtgeving. Kortom de aandacht voor voedselveiligheid is groot in geval men produceert, verkoopt, verhandeld, opslaat, of anderszins u dient in uw organisatie maatregelen te nemen om de veiligheid van de levensmiddelen, voor dat gedeelte waarvoor u verantwoordelijken bent, in uw organisatie in te bedden.

Er zijn diverse norm welke een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om op systematische wijze de mogelijke kansen waar het betreffende de voedselveiligheid mis zou kunnen gaan te identificeren, de risico’s in te schatten en deze risico’s vervolgens beheersbaar te maken.

Certificering

Certificering kan een hulpmiddel zijn. Er zijn diverse normen welke zich specifiek richten op het op aantoonbare wijze borgen van de voedselveiligheid.

HACCP, IFS, BRC, BRC-IOP, ISO22000, FSSC22000 zijn de meest gehanteerde. Daarnaast zijn er voor de ambachtelijke sector de diverse hygienecodes, wat afgeleidde zijn van de eerder genoemde HACCP norm.

Certificering is niet voorgeschreven. Bij wet dient u uw organisatie in te richten op een dermate wijze dat u de voedselveiligheid op aantoonbare wijze kunt borgen. Het nVWA schrijft niet voor dat u gecertificeerd bent. Wel dat uw organisatie ingericht is volgens de richtlijnen HACCP of een voor u relevante hygienecode.

Buro Cleijsen kan u ondersteunen om op een praktische manier uw bedrijf in te richten, of dit dan dient te leidden tot een certificaat is aan u.

Kies ik voor certificering, is een certificaat voor ons nodig?

In de markt worden eisen gesteld aan de voedselveiligheid. Uw klanten eisen van u dat u voedselveilig levert. In veel gevallen volstaat het aanleveren van een (kopie) van het certificaat.

Heeft u geen certificaat, dan dient u uw klant op andere wijzen te overtuigen dat bij u uw zaken geregeld zijn.

Vaak blijkt dat de administratie om uw klant te overtuigen van uw zorgvuldigheid een veelvoud van werk (en dus kosten) met zich mee brengt dat het aanleveren van een certificaat.

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Om voedselveiligheid te borgen zijn er zaken welke dienen te worden ingericht. Deze eisen welke vanuit wetgeving of klant gesteld worden, zijn vaak dezelfde vragen welke beantwoord worden in geval u een managementsysteem inricht dat de voedselveiligheid dient te borgen (HACCP, BRC, ISO etc). Zoals onder andere:

  • product identificatie;
  • tracking * tracing
  • de risico’s betreffende voedselveiligheid dienen in kaart gebracht te zijn;
  • een basis voorwaarden programma is ingevuld;
  • er is invulling gegeven aan de HACCP principes

Hoe borg ik de voedselveiligheid in mijn bedrijf?

Wanneer Jon Straatman of Ad Cleijsen van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om een methodiek / managementsysteem in te richten, doorloopt u met een hen gezamenlijk een aantal stappen:

  • Het doel wat u wenst te bereiken;
  • Daarnaast volgen de vergelijkbare stappen welke we ook uitvoeren als ware het een HACCP of ISO 22000
  • Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van de wens van de organisatie beschikbaar zijn als vraagbak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.

Benieuwd of Jon of Ad u verder kunnen helpen? Vul geheel vrijblijvend het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem gerust contact op

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Uw vraag/bericht